Bột talc công nghiệp dùng cho sản xuất sơn

White powder on black reflective surface
Tên sản phẩm Bột talc công nghiệp dùng cho sản xuất sơn
Bảo hành
Khuyến mãi
Kho hàng
Giá niêm yết Liên hệ
Giá khuyến mại

Tên sản phẩm

Cỡ hạt (mm)

Thông số

Mức giá

Bột Talc

TMA

Từ

10 – 44

Độ trắng dao động từ 83-90%,

 Fe2O3: 1,8-2,3%,  MgO: 28-30%,

CaO< 0.5%,  SiO2: 59-61%

Liên hệ

Bột Talc

TMB, TMD

Từ

10 – 44

Độ trắng dao động từ 80-90%,

 Fe2O3: 2-3%, MgO: 25-30%,

CaO< 0.6%, SiO2: 56-60%

Liên hệ